מוטי ימין, אמיר וסרמן

מוטי ימין, אמיר וסרמן

תאגידים וניירות ערך
מחיר
325.00

תאגידים וניירות ערך

ספר זה הוא פרי נסיון רב שנים של המחברים ברשות ניירות ערך ובפרקטיקה, והוא סוקר את האסדרה (רגולציה) החלה על תאגידים המציעים ניירות ערך לציבור, ומנתח אותה ביסודיות ובהרחבה.