אתיקה

דיני אתיקה של עורכי דין
מחיר
59.00

דיני אתיקה של עורכי דין

קובץ חקיקה זה מרכז את עיקר החקיקה הראשית וחקיקת המשנה באתיקה של עורכי דין בישראל, מעודכנים, משולבים וערוכים בידי מערכת "דינים" מבית הוצאת הלכות בע"מ