ביטוח

דיני גמל, פנסיה וביטוח
מחיר
68.00

דיני גמל, פנסיה וביטוח

קובץ חקיקה זה מרכז את עיקר החקיקה הראשית וחקיקת המשנה בדיני גמל, פנסיה וביטוח בישראל, מעודכנים, משולבים וערוכים בידי מערכת "דינים" מבית הוצאת הלכות בע"מ.

דיני ביטוח
מחיר
58.00

דיני ביטוח

קובץ חקיקה זה מרכז את עיקר החקיקה הראשית וחקיקת המשנה בדיני ביטוח בישראל, מעודכנים, משולבים וערוכים בידי מערכת "דינים" מבית הוצאת הלכות בע"מ.