בריאות

דיני רוקחות
מחיר
48.00

דיני רוקחות

קובץ חקיקה זה מרכז את עיקר החקיקה הראשית וחקיקת המשנה בדיני רוקחות בישראל, מעודכנים, משולבים וערוכים בידי מערכת "דינים" מבית הוצאת הלכות בע"מ.

וטרינרים
מחיר
58.00

וטרינרים

קובץ חקיקה זה מרכז את עיקר החקיקה הראשית וחקיקת המשנה בדיני וטרינרים בישראל, מעודכנים, משולבים וערוכים בידי מערכת "דינים" מבית "הוצאת הלכות בע"מ

רופאים
מחיר
58.00

רופאים

קובץ חקיקה זה מרכז את עיקר החקיקה הראשית וחקיקת המשנה בדיני רופאים בישראל, מעודכנים, משולבים וערוכים בידי מערכת "דינים" מבית הוצאת הלכות בע"מ

דיני ביטוח לאומי - נפגעי עבודה
מחיר
68.00

דיני ביטוח לאומי - נפגעי עבודה

קובץ חקיקה זה מרכז את עיקר החקיקה הראשית וחקיקת המשנה בדיני ביטוח לאומי - נפגעי עבודה בישראל, מעודכנים, משולבים וערוכים בידי מערכת "דינים" מבית הוצאת הלכות בע"מ

רופאי שיניים
מחיר
58.00

רופאי שיניים

קובץ חקיקה זה מרכז את עיקר החקיקה הראשית וחקיקת המשנה בדיני רופאי שיניים בישראל, מעודכנים, משולבים וערוכים בידי מערכת "דינים" מבית הוצאת הלכות בע"מ

שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות
מחיר
58.00

שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות

קובץ חקיקה זה מרכז את עיקר החקיקה הראשית וחקיקת המשנה בדיני שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות בישראל, מעודכנים, משולבים וערוכים בידי מערכת דינים" מבית הוצאת הלכות בע"מ

דיני ביטוח לאומי - נכים
מחיר
68.00

דיני ביטוח לאומי - נכים

קובץ חקיקה זה מרכז את עיקר החקיקה הראשית וחקיקת המשנה בדיני ביטוח לאומי העוסקים בנכים בישראל, מעודכנים, משולבים וערוכים בידי מערכת "דינים" מבית הוצאת הלכות בע"מ

דיני ביטוח לאומי - נפגעי פעולות איבה
מחיר
68.00

דיני ביטוח לאומי - נפגעי פעולות איבה

קובץ חקיקה זה מרכז את עיקר החקיקה הראשית וחקיקת המשנה בדיני ביטוח לאומי - נפגעי פעולות איבה בישראל, מעודכנים, משולבים וערוכים בידי מערכת "דינים" מבית הוצאת הלכות בע"מ

דיני עובדים סוציאליים
מחיר
58.00

דיני עובדים סוציאליים

קובץ חקיקה זה מרכז את עיקר החקיקה הראשית וחקיקת המשנה הנוגעת לעבודתם של עובדים סוציאליים בישראל, מעודכנים, משולבים וערוכים בידי מערכת "דינים" מבית הוצאת הלכות בע"מ.