התגוננות אזרחית

דיני התגוננות אזרחית
מחיר
68.00

דיני התגוננות אזרחית

קובץ חקיקה זה מרכז את עיקר החקיקה הראשית וחקיקת המשנה בדיני התגוננות אזרחית בישראל, מעודכנים, משולבים וערוכים בידי מערכת "דינים" מבית הוצאת הלכות. החידוש והיוצא דופן בקובץ זה - הוא שילוב השרטוטים והתרשימים הרבים מאד המשולבים בחקיקה זו. זהו הקובץ היחיד בנושא זה המופיע בצורה דיגיטלית ומכיל שרטוטים ותרשימים אלה.