חוקרים פרטיים

דיני חוקרים פרטיים ושירותי שמירה
מחיר
58.00

דיני חוקרים פרטיים ושירותי שמירה

קובץ חקיקה זה מרכז את עיקר החקיקה הראשית וחקיקת המשנה הנוגעת לדיני חוקרים פרטיים ושירותי שמירה בישראל, מעודכנים, משולבים וערוכים בידי מערכת "דינים" מבית הוצאת הלכות בע"מ