חינוך

דיני חינוך והשכלה
מחיר
58.00

דיני חינוך והשכלה

קובץ חקיקה זה מרכז את עיקר החקיקה הראשית וחקיקת המשנה בדיני חינוך והשכלה בישראל, מעודכנים, משולבים וערוכים בידי מערכת "דינים" מבית הוצאת הלכות בע"מ.