מזון

דיני מזון
מחיר
69.00

דיני מזון

קובץ חקיקה זה מרכז את עיקר החקיקה הראשית וחקיקת המשנה בדיני מזון בישראל, מעודכנים, משולבים וערוכים בידי מערכת "דינים" מבית הוצאת הלכות בע"מ.