מיסים

דיני עידוד השקעות הון
מחיר
68.00

דיני עידוד השקעות הון

קובץ חקיקה זה מרכז את עיקר החקיקה הראשית וחקיקת המשנה בדיני עידוד השקעות הון בישראל, מעודכנים, משולבים וערוכים בידי מערכת "דינים" מבית הוצאת הלכות בע"מ