מכרזים

דיני מכרזים
מחיר
48.00

דיני מכרזים

קובץ חקיקה זה מרכז את עיקר החקיקה הראשית וחקיקת המשנה בדיני מכרזים בישראל, מעודכנים, משולבים וערוכים בידי מערכת "דינים" מבית הוצאת הלכות בע"מ.