מקרקעין

דיני מקרקעין
מחיר
69.00

דיני מקרקעין

קובץ חקיקה זה מרכז את עיקר החקיקה הראשית וחקיקת המשנה בדיני מקרקעין בישראל, מעודכנים, משולבים וערוכים בידי מערכת "דינים" מבית הוצאת הלכות בע"מ

מתווכים במקרקעין
מחיר
68.00

מתווכים במקרקעין

קובץ חקיקה זה מרכז את עיקר החקיקה הראשית וחקיקת המשנה בדיני מתווכים במקרקעין בישראל, מעודכנים, משולבים וערוכים בידי מערכת "דינים" מבית הוצאת הלכות בע"מ

דיני שמאי מקרקעין
מחיר
69.00

דיני שמאי מקרקעין

קובץ חקיקה זה מרכז את עיקר החקיקה הראשית וחקיקת המשנה בדיני שמאי מקרקעין בישראל, מעודכנים, משולבים וערוכים בידי מערכת "דינים" מבית הוצאת הלכות בע"מ.