ניירות ערך

דיני חברות
מחיר
78.01

דיני חברות

קובץ חקיקה זה מרכז את עיקר החקיקה הראשית וחקיקת המשנה בדיני חברות בישראל, מעודכנים, משולבים וערוכים בידי מערכת "דינים" מבית הוצאת הלכות בע"מ

דיני גמל, פנסיה וביטוח
מחיר
68.00

דיני גמל, פנסיה וביטוח

קובץ חקיקה זה מרכז את עיקר החקיקה הראשית וחקיקת המשנה בדיני גמל, פנסיה וביטוח בישראל, מעודכנים, משולבים וערוכים בידי מערכת "דינים" מבית הוצאת הלכות בע"מ.

דיני קרנות נאמנות
מחיר
68.00

דיני קרנות נאמנות

קובץ חקיקה זה מרכז את עיקר החקיקה הראשית וחקיקת המשנה בדיני קרנות נאמנות בישראל, מעודכנים, משולבים וערוכים בידי מערכת "דינים" מבית הוצאת הלכות בע"מ

ניהול תיקי השקעות
מחיר
68.00

ניהול תיקי השקעות

קובץ חקיקה זה מרכז את עיקר החקיקה הראשית וחקיקת המשנה בדיני ניהול תיקי השקעות בישראל, מעודכנים, משולבים וערוכים בידי מערכת "דינים" מבית הוצאת הלכות בע"מ

תאגידים וניירות ערך
מחיר
98.00

תאגידים וניירות ערך

ספר זה הוא פרי נסיון רב שנים של המחברים ברשות ניירות ערך ובפרקטיקה, והוא סוקר את האסדרה (רגולציה) החלה על תאגידים המציעים ניירות ערך לציבור, ומנתח אותה ביסודיות ובהרחבה. מלבד היקפו הנרחב, יש בספר חידוש כפול: האחד, בחינת האסדרה החלה על חברות ציבוריות באמצעות ניתוח משולב של דיני חברות ושל דיני ניירות ערך בשל הקשר ההדוק בין שתי מערכות הדינים. השני, דיון בסוגיות מעשיות רבות המתעוררות בקרב חברות ציבוריות ותאגידים מדווחים אחרים. בנוסף, הספר דן בחובות של חתמים, של נאמנים למחזיקים בתעודות התחייבות ושל שומרי סף אחרים.

דיני ניירות ערך - קובץ חקיקה
מחיר
88.00

דיני ניירות ערך - קובץ חקיקה

קובץ חקיקה זה מרכז את עיקר החקיקה הראשית וחקיקת המשנה בדיני ניירות ערך בישראל, מעודכנים, משולבים וערוכים בידי מערכת "דינים" מבית הוצאת הלכות בע"מ.