סביבה

דיני רשויות מקומיות
מחיר
150.00

דיני רשויות מקומיות

הספר מיועד לראשי רשויות מקומיות, לנבחריהן ולבעלי תפקידים בהן, למשפטנים ולאזרחים מן השורה. בשפה פשוטה וקולחת, המיועדת לא רק למשפטנים וליודעי חוק אלא לכל אחד ואחד, ימצא הקורא את כל התשובות, ההפניות והאסמכתאות.

דיני איכות הסביבה - אוויר ורעש
מחיר
58.00

דיני איכות הסביבה - אוויר ורעש

קובץ חקיקה זה מרכז את עיקר החקיקה הראשית וחקיקת המשנה בדיני איכות סביבה - בכל הנוגע לאיכות האוויר ולמניעת רעש בישראל, מעודכנים, משולבים וערוכים בידי מערכת "דינים" מבית הוצאת הלכות בע"מ

דיני איכות הסביבה - טבע ושטחים פתוחים
מחיר
58.00

דיני איכות הסביבה - טבע ושטחים פתוחים

קובץ חקיקה זה מרכז את עיקר החקיקה הראשית וחקיקת המשנה בדיני איכות הסביבה - טבע ושטחים פתוחים בישראל, מעודכנים, משולבים וערוכים בידי מערכת "דינים" מבית הוצאת הלכות בע"מ

דיני איכות הסביבה - מים, שפכים ופסולת
מחיר
58.00

דיני איכות הסביבה - מים, שפכים ופסולת

קובץ חקיקה זה מרכז את עיקר החקיקה הראשית וחקיקת המשנה בדיני איכות הסביבה - מים, שפכים ופסולת בישראל, מעודכנים, משולבים וערוכים בידי מערכת "דינים" מבית הוצאת הלכות בע"מ