קנין רוחני

דיני קנין רוחני
מחיר
58.00

דיני קנין רוחני

קובץ חקיקה זה מרכז את עיקר החקיקה הראשית וחקיקת המשנה בדיני קנין רוחני בישראל (פטנטים, מדגמים, זכויות יוצרים, זכויות מבצעים), כשהם מעודכנים, משולבים וערוכים בידי מערכת "דינים" מבית הוצאת הלכות בע"מ.