תיירות

דיני תיירות
מחיר
58.00

דיני תיירות

קובץ חקיקה זה מרכז את עיקר החקיקה הראשית וחקיקת המשנה בדיני תיירות בישראל, מעודכנים, משולבים וערוכים בידי מערכת "דינים" מבית הוצאת הלכות בע"מ.