תכנון ובניה

דיני תכנון ובניה א
מחיר
68.00

דיני תכנון ובניה א

קובץ חקיקה זה מרכז את החיקוקים העיקריים בדיני תכנון ובניה בישראל (חוק התכנון והבניה והתקנות העיקריות שנחקקו מכוחו) - מעודכנים, משולבים וערוכים בידי מערכת "דינים מבית הוצאת הלכות בע"מ

חשמל
מחיר
69.00

חשמל

קובץ חקיקה זה מרכז את עיקר החקיקה הראשית וחקיקת המשנה בכל הנוגע לחשמל (בטיחות בהתקנת מיתקנים, אביזרים, הפעלתם וכו'), מעודכנים, משולבים וערוכים בידי מערכת "דינים" מבית הוצאת הלכות בע"מ

דיני התגוננות אזרחית
מחיר
68.00

דיני התגוננות אזרחית

קובץ חקיקה זה מרכז את עיקר החקיקה הראשית וחקיקת המשנה בדיני התגוננות אזרחית בישראל, מעודכנים, משולבים וערוכים בידי מערכת "דינים" מבית הוצאת הלכות. החידוש והיוצא דופן בקובץ זה - הוא שילוב השרטוטים והתרשימים הרבים מאד המשולבים בחקיקה זו. זהו הקובץ היחיד בנושא זה המופיע בצורה דיגיטלית ומכיל שרטוטים ותרשימים אלה.

הל"ת - הוראות למיתקני תברואה
מחיר
38.00

הל"ת - הוראות למיתקני תברואה

זהו הנוסח המעודכן והמשולב של הקובץ הל"ת - ההוראות למתקני תברואה המתפרסם על ידי משרד הפנים ומהווה את ההוראות המחייבות להתקנת מתקני תברואה בישראל. ספר דיגיטלי זה כולל גם את כל התרשימים והשרטוטים המשולבים בקובץ זה.