תעבורה

דיני תעבורה
מחיר
68.00

דיני תעבורה

קובץ חקיקה זה מרכז את עיקר החקיקה הראשית וחקיקת המשנה בדיני תעבורה בישראל, מעודכנים, משולבים וערוכים בידי מערכת "דינים" מבית הוצאת הלכות בע"מ.