תקשורת

דיני תקשורת
מחיר
68.00

דיני תקשורת

קובץ חקיקה זה מרכז את עיקר החקיקה הראשית וחקיקת המשנה בדיני תקשורת בישראל, מעודכנים, משולבים וערוכים בידי מערכת "דינים" מבית הוצאת הלכות בע"מ.